Kedu.ro

Key education

Venera I.

Joacă ... de sărbătoare

Constatăm, experimental, că toate sărbătorile - pe care le aşteptăm  - sunt întotdeauna precedate de pregătiri. Negreşit.
Nu aşteptăm sărbătoare (oricare ar fi aceasta) fără o pregătire prealabilă, oricât de măruntă. Pregătirile sunt, de fapt, modul concret de a ne exprima aşteptarea - o aşteptare activă, aşadar.

Fie că ne gândim la o pregătire psihică, emoţională, spirituală, fie că ne referim la cea materială - pregătirea devine esenţială. De ea depinde, practic, intensitatea cu care percepem, resimţim sărbătoarea în sine. Amploarea pregătirii este, deci, direct proporţională cu importanţa pe care o atribuim, la nivel personal, sărbătorii.

„Să înceapă osteneala aceasta […] să sparie gândul. A lăsa […] nescris, […] ieste inimii durere. Biruit-au gândul să mă apucu de această trudă, să scoţ lumii la vedere [...]” (Miron Costin)

• „Ştiţi de ce se înseninează cerul atât de frumos după o grea şi fertilă ploaie? Ca să se arate că e o mai mare bucurie de a da decât de a primi.” (Lucian Blaga)

• „Cine crede în zbor e stăpân peste zare.” (Lucian Blaga)

• „Fericirea nu este o destinaţie, ci un mod de a călători.” (Burton Hills)

• „A nu trăi în zadar înseamnă a şti să dai vieţii pământești aspectul unei captivități cerești.” (Lucian Blaga)

•„Un om împreună cu Dumnezeu formează întotdeauna majoritate.” (John Knox)

• „Oamenii Îl văd pe Dumnezeu zi de zi, numai că ei nu-L recunosc.” (Pearl Bailey)

• „Bunătatea se regăseşte peste tot în viaţa de zi cu zi, semn că Dumnezeu e şi-n cele mai mărunte lucruri: în hrana de pe masă, în poveştile de seară, în iubire, în belşugul holdelor şi sporul cirezilor, în sport, muzică şi cărţi, în creşterea copiilor  - peste tot unde curge plăcerea şi graţia străluceşte. Şi chiar în momentele noastre cele mai rele, de vanitate şi de lăcomie, dacă privim în jur putem vedea, în apropiere, lumina bunătăţii oamenilor obişnuiţi.” (Garrison Keillor)

• „Banul săracului e cald. Fiindcă săracul îl ține tot timpul în mână.” (Lucian Blaga)

• „Zâmbetul este lumina de la fereastra chipului tău, care îi anunţă pe ceilalţi că eşti acasă.” (Denis Waitley)

• „Vor putea tăia toate florile, însă nu vor putea opri primăvara.” (Pablo Neruda)

• „Mai fericiţi sunt doi laolaltă decât unul, fiindcă au răsplată bună pentru munca lor. Căci dacă unul cade, îl scoală tovarăşul lui. Dar vai de cel singur care cade şi nu este cel de-al doilea să-l ridice.” (Eclesiastul 4; 9-10)

• „Omul nu e niciodată atât de mare ca atunci când se lasă în genunchi ca să ajute un copil.” (Pitagora)

• „Îndreaptă-ţi mereu privirea către acele lucruri care nu sunt făcute de om... un munte sau o stea, curgerea unui fluviu. Şi atunci te va surprinde înţelepciunea, răbdarea, şi înainte de toate, senzaţia de siguranţă că nu eşti singur pe lume.”

• „Să trăieşti în modestie; să cauţi eleganţa şi nu luxul, rafinamentul şi nu strălucirea; să fii important, dar să nu cauţi recunoaşterea şi să ai de toate, fără să fii bogat; să studiezi mult, să gândeşti în tăcere, să vorbeşti încet şi să fii sincer; să asculţi păsările şi stelele, pe copii şi pe înţelepţi; şi să ai mereu inima deschisă; să treci peste toate şi să fii curajos.” (William Ellery Channing)

• „Visul pe care îl visezi singur rămâne un vis, visul pe care îl visezi cu alţii devine realitate.” (scripturile antice tibetane)

• „Fiinţa umană seamănă cu nisipul. Trebuie luat din grămadă un fir [...]: doar atunci se poate sfărâma. Furtunile îl pot doar împrăştia, dar se depune în altă parte, iar călcatul în picioare nu produce în masa lui decât găuri care practic nu-l ating.” (Marin Preda - „Cel mai iubit dintre pământeni”)

• „Pretutindeni, în ziua de azi, mintea sceptică a omului a început să nu-şi mai dea seama că adevărata chezăşie a vieţii nu poate fi dobândită numai prin străduinţele lui, oricât s-ar osteni de unul singur, că pentru asta trebuie ca toţi oamenii să se străduiască împreună, cu puteri unite.” (F. M. Dostoievski - „Fraţii Karamazov”)

• „De vei avea aur în sufletul tău, în licăriri de aur va străluci tot ce porneşte de la tine.” (Nicolae Iorga)

• „Înseamnă să nu fii bun la nimic dacă eşti bun doar pentru tine...”

• „Nu putem face lucruri mari - numai lucruri mărunte cu o dragoste mare.” (Maica Tereza)

• „Dacă vrei să găseşti o floare de colţ nu o iei pe potecă, ci printre bolovani, mărăcini şi pietre ascuțite... dar dacă o vei găsi, nu te vei mai uita la zgârieturile şi vânătăile tale, ci la ea.” (Ştefan Pârvan)

• „Vrei să faci un om să fie mai bun? Începe prin a-l iubi..”

• „Sunt clipe de nedefinit, acelea în care două suflete îşi vorbesc într-o limbă ce nu poate fi înţeleasă decât de ele, când tace tot ce-i omenesc, iar ele se unesc tainic pentru viaţa acestei lumi.” (Victor Hugo)

• „Caută şi păstrează mereu o bucată de cer deasupra vieţii tale.” (Marcel Proust)

• „Cum mi-aş dori să devin? Ferm, simplu, liniştit, cald.” (Dag Hammarskold)

• „Ieşi din casă la răsăritul soarelui: dansează pe o pajişte - ori aşează-te lângă un pârâu şi mulţumeşte-te doar să exişti. Curgerea apei îţi va lua toate grijile şi le va duce departe, în mare.” (J. Donald Walters)

• „Pretutindeni unde aruncăm privirea, fie în interiorul munţilor care sunt plini de imagini ale lumilor de mai înainte sau în minunata lume a plantelor, care acoperă ca un covor pestriţ văile şi munţii noştri, fie pe cer cu stelele lui sclipitoare, fie în propriul nostru suflet, pretutindeni întâlnim mâna conducătoare a unui Atotputernic, Care este Dumnezeu.” (Osw Heer)

• Noi toţi cădem. Mâna de-acolo cade.
Şi altele, şi toate, rând pe rând...
Dar este Unul care ţine-n Mână
căderea asta, nesfârşit de blând...” (Rainer Maria Rilke - Toamnă”)

• „Viaţa trebuie luată aşa cum vine. Să ştii numai să compensezi neplăcerile şi greul ei cu tot ceea ce este bun şi frumos.” (E. Knight)

• „Nu uita să te bucuri şi de lucruri mărunte. O floare, un cântec, un fluture ce ţi se aşează pe mână.” (Ellen Levine)

• „Cel ce zâmbeşte e mai puternic decât cel ce răcneşte.” (proverb  japonez)

• „De obicei, marile idei sunt simple.”

• „Prietenia nu subordonează, ci egalează. Ea înseamnă ridicarea unuia prin celălalt la Dumnezeu.” (Sfântul Grigorie de Nazianz)

• „În omeneasca viaţă dată,/ De-acum şi până-n veşnicie,/ Să nu fii singur niciodată,/ Prietenii tot buni să-ţi fie.” (Petre Gigea Gorun)

• „Nu cunoaştem pe nimeni, decât prin prietenie.” (Fericitul Augustin)

• „Să ne străduim mai presus de toate să fim buni la suflet, apoi cinstiţi, şi, în sfârşit, să nu lăsăm niciodată să se aştearnă uitarea între noi.” (F. M. Dostoievski – „Fraţii Karamazov”)

• „Fii dar cu luare-aminte, fii blajin şi fă cât poţi mai bine ce trebuie să faci. Într-asta stă viaţa.” (Hector Malot - „Singur pe lume”)

• „Miracolul omului nu constă în a zbura, nici în a călca pe ape, ci în a umbla pe pământ.” (proverb chinezesc)

• „Numai cu inima poţi vedea, esenţialul este invizibil pentru ochi.” (Antoine de Saint-Exupery)

• „Dumnezeu, în care spui că nu crezi, crede El în tine.” (Nicolae Steinhardt - „Jurnalul fericirii”)

• „În locul în care vi se întâlneşte propriul talent cu nevoile lumii, acolo se află vocaţia voastră.” (Aristotel)

• „Un om inteligent se deosebeşte după răspunsurile pe care le dă. Un om înţelept se deosebeşte după întrebările pe care le formulează.” (Naguib Mahfouz)

• „Nevoia nu a obţinut niciodată o negociere bună.” (Benjamin Franklin)

• „Corabia vieţii să-ţi fie uşoară; ia-ţi doar strictul necesar - căldura căminului, plăcerile simple, un prieten sau doi care să-şi merite numele, cineva pe care să-l iubeşti şi care să te iubească, o pisică, un câine şi ceva de îmbrăcat...” (Jerome K. Jerome)

• „Nimic nu-i va mulţumi pe cei ce nu ştiu a se mulţumi cu puţin.” (proverb grecesc)

• „A fi mulţumit cu cât ai deja este cea mai mare şi mai sigură dintre bogăţii.” (Marcus Tullius Cicero)

• „Nu poţi avea TOT-ul. N-ai avea unde să-l pui.” (Ann Landers)

• „Indiferent de ceea ce îţi rezervă viitorul, este sigur că va trebui să înveţi în fiecare zi din viaţa ta.”

• „În renunţări sunt, uneori, eroisme mai mari decât în victoriile violente.” (Victor Eftimiu)

• „Majoritatea oamenilor irosesc mai mult timp şi mai multă energie încercând să evite o problemă decât dacă ar încerca să o rezolve.” (Henry Ford)

• „Lucrul în echipă este mijlocul prin care oamenii obişnuiţi obţin rezultate neobişnuite.”

• „Ceea ce credem, ceea ce ştim sau ceea ce gândim contează mai puţin. Ce contează cu adevărat este ceea ce facem.” (John Ruskin)

• „Există oameni atât de drăguţi, de senini şi de agreabili încât prezenţa lor are o influenţă bună asupra noastră. Dacă ei înşişi îşi fac apariţia într-o încăpere, avem impresia că lumina devine mai puternică în jurul lor.” (Henry Ward Beecher)

• „Raiul pe Pământ nu este acel loc pe care trebuie să-l găsim, ci alegerea pe care înţelegem fiecare să o facem cu viaţa noastră.”

• „Bântuind prin lume în căutarea frumuseţii, ori o purtăm în noi, ori n-o vom găsi niciodată.” (Ralph Waldo Emerson)

• „Dacă vrei să îţi faci planuri pentru un an, cultivă orez; dacă faci planuri pentru 10 ani, atunci plantează copaci; dacă însă îţi faci planuri pentru o viaţă, educă oameni.” (proverb chinezesc)

• „Viaţa aşteaptă doar ca noi să ne deschidem sufletul în faţa minunilor şi să ne simţim demni de toate lucrurile bune puse deoparte nouă.” (Louise L. Hay)

• „Să ne facem timp pentru a visa, timp ca să ne aducem aminte. Şi pentru a atinge infinitul. Să ne facem timp pentru a FI.” (Gladys Taber)

• „Dacă fiecare ar acţiona fără gândul recompensei, Pământul ar fi un rai.” (Mircea Eliade)

• „Cuvântul care aduce pace este mai preţios decât o mie de alte cuvinte.” (Dhammapada)

• „Cu două degete muiate în apă poţi să stingi o lumânare. Închizând pleoapele, poţi stinge o rază de soare. Dar noapte nu se face. Căci noapte nici nu poate fi. Nici noaptea pământului, noaptea cea mare, nu e noapte, ci doar o umbră într-un univers de lumină.” (Lucian Blaga)

• „Să trăim măcar o zi în ritmul naturii, să nu ne mai temem de fiecare coajă de nucă ori aripă de ţânţar de pe drum. Haidem să ne trezim devreme, să alergăm ori să ne oprim, cu blândeţe, firesc... Hai să nu ne mai lăsăm copleşiţi de vâltoarea zilelor, de morişca vieţii... şi dacă maşinăriile vor suna să le lăsăm să sune până vor răguşi. Şi de clopotul va suna, de ce ne-am grăbi?” (Henry David Thoreau)

• „Natura creează pentru noi în fiece zi tablouri de o infinită frumuseţe, trebuie doar să avem ochi să le vedem...” (John Ruskin)

• „Cunoaştere era în toate lucrurile. Lumea era ca o imensă bibliotecă, iar cărţile ei erau pietrele, frunzele, iarba, pâraiele... Învăţam ceea ce numai copiii naturii învaţă vreodată... şi anume să simţim frumuseţea.” (Luther Standing Bear)

• „O Minte liniştită supune universul întreg.” (Chuang Tzu)

• „Timpul este scara întinsă de eternitatea lui Dumnezeu, pusă la dispoziţia mea după măsura mea, printr-o lucrare a lui Dumnezeu la nivelul meu.” (Per. Dumitru Stăniloae)

• „Partea de timp împrumutată lui Dumnezeu nu se pierde, ci se dă înapoi cu mare adaos. Dumnezeu va înlătura toate întâmplările aducătoare de greutăţi; va da trupului putere, sufletului sârguinţă, afacerilor înlesnire şi reuşită în toată viaţa celor care aleg pe cele duhovniceşti.” (Sf. Vasile cel Mare)

• „Adună-te cu omul înţelept;/ El seamănă cu apa curgătoare:/ Prin stâncă îşi croieşte drumul drept/ Şi-n calea lui pustiul dă în floare.” (Petre Gigea Gorun- „Netoţi şi înţelepţi”)

• „Prietenia este, în primul rând, un exerciţiu de admiraţie; atunci când îl poţi face, te umpli de bucurie cum se umple cerul de mireasma primăverii, într-atât încât se oglindesc salcâmii în lumina stelelor.” (Per. Constantin Necula)

• „Dragostea arde relele. Fericit e cine o are!” (Per. Arsenie Boca - „Despre durerile oamenilor”)

• „Necazurile sunt mila lui Dumnezeu cu noi oamenii.” (Per. Arsenie Boca - „Despre durerile oamenilor”)

• „Biruiţi răul cu binele, căci de partea binelui este Dumnezeu.” (Per. Arsenie Boca - „Despre durerile oamenilor”)

• „Iubeşte şi vei proceda cu dreptate în orice prilej. Acest principiu duhovnicesc te va învăţa cum să procedezi în toate împrejurările. […] Iubirea toate le întoarce în mijloace pentru mântuirea şi fericirea noastră.” (Per. Arsenie Boca - „Despre durerile oamenilor”)

• „Tânărul dornic de afirmare:
 - Ce aş putea face pentru pacea lumii?
Înţeleptul:
 - Nu trânti uşa atât de tare.”

• „Credinţa face ca toate să fie posibile, speranţa face ca toate să se întâmple, iar iubirea le face pe toate frumoase.”

• „Ridică-ţi mâna şi ciocăneşte uşor în cerul nopţii. Apoi ascultă.” (David Bell - „Zen-isme - umor şi iluminare”)

• „A nu acţiona înseamnă a acţiona.” (David Bell -„Zen-isme”)

• „Iubirea trecută: doar amintiri.
Iubirea viitoare: doar fantezii.
Iubirea adevărată: doar acum.” (David Bell -„Zen-isme”)

• „Dacă îţi doreşti reîntoarcerea aceluiaşi vis, nu mai laşi loc pentru un alt vis.” (David Bell -„Zen-isme”)

• „Ai grijă de ACUM, de fiecare clipă, iar restul timpului va avea singur grijă de sine.” (David Bell -„Zen-isme”)

• „Râul cântă o şoaptă de iubire,
scrisă de ploaie,
purtată de munte,
tânjind după mare.” (David Bell -„Zen-isme”)

• „Îţi voi indica unde se află luna, dar pentru a o vedea, trebuie să nu te mai uiţi la degetul meu.” (David Bell -„Zen-isme”)

• „Acest moment include toată durata vieţii tale.” (David Bell -„Zen-isme”)

• „Poţi compara orice lucru, dar numai cu sine însuşi.” (David Bell -„Zen-isme”)

• „O broască ce trăieşte pe fundul unui puţ poate crede cu toată sinceritatea că a văzut întreaga lume.” (David Bell -„Zen-isme”)

• „Spaţiul gol din interiorul vasului este acela care îi dă utilitate acestuia.” (David Bell -„Zen-isme”)

• „Puţine lucruri sunt la fel de simple ca pacea.” (David Bell -„Zen-isme”)

• „Muzica exprimă ceea ce nu se poate spune în cuvinte şi despre care nu se poate tăcea.” (Victor Hugo)

• „Cum să-ţi explic ce este muzica, dacă nu-ţi este de-ajuns că o auzi, dacă nu eşti pregătit să te laşi copleşit de ea?” (Antoine de Saint-Exupery)

• „Farmecul muzicii îmblânzeşte şi fiara sălbatică.” (William Congreve)

• „În iubire, nimeni nu-i mic. Un fir de iarbă devine punct de sprijin al cerului.” (Victor Hugo)

• „Dacă studiezi cu dragoste orice făptură, vei găsi multă frumuseţe în ea; ai să descoperi câte lucruri minunate sunt necesare pentru a face chiar şi cea mai obişnuită dintre fiinţe.”

• „Când mă cuprinde disperarea, îmi amintesc că, de-a lungul istoriei, calea adevărului şi iubirii a învins mereu. Au existat tirani şi criminali şi, pentru un timp, păreau de neînvins, dar, în cele din urmă, au căzut, întotdeauna.” (Mahatma Gandhi)

• „A învăţa că în viaţă, mai uşor se poate învinge ura cu dragostea, minciuna cu adevărul şi violenţa cu abnegaţia, ar trebui să fie un element fundamental în educaţia oricărui copil.” (Mahatma Gandhi)

• „Ochi pentru ochi, şi lumea va deveni oarbă”. (Mahatma Gandhi)

• „Fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume”. ('Mahatma Gandhi)

• „Pământul oferă suficient pentru a acoperi nevoile omului, dar nu şi lăcomia lui.” (Mahatma Gandhi)

• „Nu vom fi niciodată îndeajuns de recunoscători faţă de pământul care ne-a dat totul.” (Constantin Brâncuşi)

• „Cerul sărută pământul prin ploaie, pământul sărută cerul prin flori.” (Rabindranath Tagore)

• „Mai întâi iubeşte natura, abia mai târziu ajungi la om.” (Jules Renard)

• „Păşeşte înainte în lumina lucrurilor, lasă natura să-ţi fie profesor.” (William Wordsworth)

• „Nu mă satur niciodată să învăţ acest alfabet măreţ al naturii; în fiecare zi caut să descopăr o literă nouă.” (Victor Hugo)

• „Să lăsăm natura să-şi urmeze calea. Ea îşi cunoaşte drumul mai bine ca noi.” (Michel de Montaigne)

• „Natura nu produce nimic al cărui folos să nu se vadă vreodată.” (Comenius - „Didactica Magna”)

• „Tot ce creează tace. Natura-şi deschide florile ei în cea mai adâncă tăcere. Numai distrugerea vrea gălăgie. – Nu este războiul cel mai mare zgomot pe care-l face omul pe pământ?” (Alexandru Vlahuţă)

• „Omul poate stăpâni natura cât timp ţine seama de legile ei.” (Grigore Antipa)

• „Ascultă liniştea naturii. Ea este incapabilă de a minţi.” (Jean Rostand)

• „Inima omului, departe de natură, se împietreşte; lipsa de respect pentru vietăţi va conduce repede la lipsa de respect pentru oameni.” (din înţelepciunea indiană)

• „Iubiţi toată plăsmuirea Ziditorului acestei lumi, în întregimea ei, precum şi fiecare grăunte de nisip în parte. Cătaţi cu drag la fiece frunzuliţă, la fiece rază de soare. Iubiţi dobitoacele necuvântătoare, şi firul de iarbă, iubiţi orişice lucru însufleţit. Iubind, veţi înţelege taina divină ce se ascunde în toate şi, desluşind-o o dată pentru totdeauna, cu fiecare zi vi se va arăta tot mai lămurit. Numai aşa veţi putea îmbrăţişa întreaga lume cu o dragoste desăvârşită, atotcuprinzătoare.
Iubiţi dobitoacele: către ele şi-a îndreptat Dumnezeu mai întâi gândul şi le-a hărăzit o bucurie senină. Nu le-o stricaţi şi nu le chinuiţi, feriţi-vă să le răpiţi bucuria de a trăi, spre a nu sta împotriva celor lăsate de Dumnezeu.
Omule, nu te semeţi socotindu-te mai presus decât dobitocul necuvântător, căci el fără de prihană este, pe când tu, cu toată semeţia ta, pângăreşti pământul oriunde îţi calcă piciorul [...] Şi, din păcate, vai vouă, aşa se întâmplă aproape cu fiecare dintre noi!” (F. M. Dostoievski - „Fraţii Karamazov”)

• „Dragostea îi arată omului cum ar trebui el să fie. Când iubeşti, descoperi în tine o nebănuită bogăţie de tandreţe şi duioşie şi nici nu-ţi vine să crezi că eşti în stare de o astfel de dragoste.” (A. P. Cehov)

• „Conştiinţa datoriei fără dragoste ne face morocănoşi,
Răspunderea fără dragoste ne face brutali,
Dreptatea fără dragoste ne face duri,
Priceperea fără dragoste ne face ipocriţi,
Cunoaşterea fără dragoste ne face încăpăţânaţi,
Stăpânirea fără dragoste ne face avari,
Credinţa fără dragoste ne face fanatici,
O viaţă fără dragoste nu-şi află Sens.”

• „Educaţia produce cel mai valoros tezaur – personalitatea umană.” (G. Văideanu)

• „O bună educaţie este izvorul întregului bine din lume.” (I. Kant)

• „Când este voinţă, este şi cale de mers.” (G. B. Shaw)

• „Lucrul început este pe jumătate făcut; cutează, deci, să începi.” (Horaţiu)

• „Studiaţi nu ca să ştiţi mai mult decât alţii, ci mai bine ca ei.” (Seneca)

• „Nu poţi dori ceea ce nu cunoşti.” (Voltaire)

• „Puterea caracterului întrece pe cea a inteligenţei.” (Emerson)

• „Talentul se formează în singurătate, caracterul în societate.” (Goethe)

• „A pretinde oamenilor mereu eforturi sporite, fără a te ghida după o serie de principii ale conducerii, aceasta este o cale care nu duce la nimic bun.” (W. E. Deming)

• „Cu cât este mai grea încercarea, cu atât mai mare este gloria după ce o depăşeşti.” (Epicur)

• „Dascălul trebuie să se străduiască să-şi facă cu bucurie slujba sa de învăţător şi să-i ajute pe copii pentru a renaşte duhovniceşte, lucru pe care nu au posibilitatea să-1 facă toţi părinţii, chiar dacă au intenţie bună. De asemenea, să aibă grijă ca, pe lângă cunoştinţele pe care le învaţă, copiii să devină şi oameni buni. Altfel, la ce va folosi învăţătura de carte? Societatea are nevoie de oameni corecţi, care să-şi facă meseria cum trebuie, oricare ar fi ea. Învăţătorul nu trebuie să se limiteze numai la examinarea elevilor, ci să aibă în vedere şi calităţile lor, cum ar fi evlavia, bunătatea, mărimea de suflet. Notele puse de Dumnezeu nu se potrivesc întotdeauna cu cele puse de învăţători. Se poate ca nota patru a unui copil să fie zece la Dumnezeu, iar nota zece a altuia la Dumnezeu să fie patru.” (Cuv. Paisie Aghioritul - „Viaţa de familie”)

• „Munca este o binecuvântare. […] Mai demult se spunea: „Mai bine să rupi tălpile decât păturile”. La ce se refereau? Voiau să spună că este mai bine să rupi tălpile încălţămintei lucrând decât să stai în pat trândăvind. Munca este o binecuvântare, un dar al lui Dumnezeu. Ea dă vioiciune trupului şi prospeţime minţii. Dacă Dumnezeu nu ar fi dat munca, omul ar fi mucezit. Nici la bătrânețile lor oamenii harnici nu încetează să muncească, căci de vor înceta să lucreze câtă vreme mai sunt în putere vor cădea în melancolie. Nelucrarea este moarte pentru ei. […] De altfel, odihna trupească pe care o caută unii nu este o stare permanentă, ci uită numai pentru un scurt timp de stresul lor. Au mâncarea lor, prăjitura lor, baia şi odihna lor, dar de îndată ce se termină acestea, caută altă odihnă. Şi astfel sunt mereu mâhniţi, pentru că întotdeauna le lipseşte ceva; simt un gol în sufletul lor, pe care caută să-l umple. În timp ce acela care se osteneşte cu munca are o bucurie continuă, bucuria cea duhovnicească.
[…] Ascultă: dacă cineva mănâncă, bea, doarme şi nu lucrează, pătimeşte o slăbănogire şi vrea să doarmă mereu, pentru că trupul şi nervii săi slăbesc. Încet, încet, va ajunge să nu poată face nimic. Nu apucă bine să facă nici doi paşi, că îndată i se înmoaie picioarele, în timp ce, dacă ar lucra puţin şi s-ar mişca, i se vor întări şi picioarele şi mâinile. Vezi, cei care iubesc munca, nu dorm mult sau deloc din pricina oboselii, cu toate acestea au putere, pentru că prin muncă se călesc şi se întăresc trupeşte.
Munca, mai ales pentru tânăr, este sănătate. […] Pentru că un tânăr care este viguros şi are şi minte, dacă nu lucrează, devine un trântor. Iar când îi vede pe ceilalţi că progresează, este cuprins de egoism şi nu-l mai satisface nimic. Este chinuit mereu de gânduri şi mintea lui se zăpăceşte. După aceea se apropie şi diavolul de el şi-i spune: „Neprocopsitule, eşti un om pierdut! Cutare a ajuns profesor, celălalt are munca lui şi câştigă bani, tu unde ai să ajungi?”, şi astfel îl aruncă în deznădejde; în timp ce, dacă va lucra, va dobândi încredere în sine în sensul cel bun. Va vedea că şi el poate face ceva şi că mintea lui va scăpa de gânduri atunci când munceşte. Şi în felul acesta se săvârşesc două lucruri bune.” (Cuv. Paisie Aghioritul - „Viaţa de familie”)

• „Actul de cunoaştere, departe de a fi rezultatul unor eforturi strict intelectuale, se înfăţişează drept rezultat al unei încete şi progresive lămuriri substanţiale a sufletului.” (Lucian Blaga)

• „Orice generalizare este falsă, precum şi aceasta.” (Aristotel)

• „Chiar dacă lumea râde de tine, ia-te în serios. Mulţimile râd de ceea ce nu înţeleg şi ridiculizează tot ceea ce le depăşeşte. Prea mulţi dintre cei care au în ei o scânteie de geniu nu-i dau frâu liber niciodată, pentru că se tem de hohotele mulţimii. Uită ce gândesc alţii. Ceea ce contează este părerea ta despre tine şi încrederea pe care ţi-o acorzi.” (Napoleon Hill)

• „Nu fiindcă lucrurile sunt grele nu avem curaj, ci fiindcă nu avem curaj ele sunt grele. (Seneca)

 • „Gândul are forţă creatoare. [...]. Ce lucruri minunate, la care visezi, ai îndrăzni să realizezi dacă ai şti cu certitudine că nu poţi da greş?” (Brian Tracy - „The Science of Self Confidence”)

• „Copilăria e cadoul pe care ni-l dă viaţa.” (Horaţiu Mălăele)

• „Acţiunea presupune riscuri şi costuri. Dar acestea sunt mult mai mici decât riscurile pe termen lung ale inacţiunii confortabile.” (John F. Kennedy)

• „Cea mai mare răsplată pentru truda cuiva nu este ceea ce obţine, ci ceea ce devine prin ea.” (John Ruskin)

• „Nu, gândirea pozitivă nu te ajută să faci orice. Dar te ajută să faci totul mai bine decât dacă ai gândi negativ. Gândirea pozitivă te determină să fii mai eficient în folosirea capacităţilor tale.” (Zig Ziglar - „Putem creşte copii buni într-o lume negativă!”)

• „Atitudinea este fereastra ta către lume. […] Tu îţi controlezi atitudinea. Este de datoria ta să îţi păstrezi fereastra curată. […] Nimeni altcineva nu-ţi poate curăţa fereastra în locul tău.” (Jeff Keller - „Atitudinea este totul”)

• „Unui om i se poate lua totul, în afară de un singur lucru: cea mai importantă dintre libertăţile omeneşti – aceea de a-şi alege atitudinea în orice împrejurări, de a-şi alege calea.” (Viktor Frankl „Omul în căutarea sensului vieţii”)

• „Imaginaţia este mai importantă decât cunoaşterea.” (Albert Einstein)

• „Dacă poţi avea un vis înseamnă că îl poţi realiza.” (Walt Disney)

• „Înainte de a putea realiza un lucru, trebuie să-l vezi clar.” (Alex Morrison)

• „A fi împreună este un început. A rămâne împreună este un progres. A lucra împreună este un succes.” (Henry Ford)

• „Dăruieşte-i personei pe care o iubeşti: aripi pentru a zbura, rădăcini pentru a se întoarce şi motive pentru a rămâne.” (Dalai Lama)

•  „Avem hodina vântului şi tihna apelor, statornici întru nestatornicie...”  (Mihail Sadoveanu)

• „În fiece om se-ncearcă spiritul Universului [...] Oamenii sunt probleme ce şi le pune spiritul Universului, vieţile lor - încercări de dezlegare. Chinul îndelungat, vecinica goană după ceva necunoscut nu seamănă cu aviditatea de a afla răspunsul unei întrebări curioase? [...] Cei mai mulţi oameni rămân însă întrebări, uneori comice, alteori neroade, alteori pline de-nţeles, alteori deşarte. Când văd nas omenesc, totdeauna-mi vine să-ntreb: ce caută nasul iesta-n lume?” (Mihai Eminescu - „Archaeus”)

• „Unde stăpâneşte dragostea nu există dorinţă de putere, iar unde predomină puterea lipseşte dragostea.” (Carl Gustav Jung)

• „Soarele nu trimite facturi.”

• „Zâmbeşte şi vei avea prieteni. Încruntă-te şi vei avea riduri.”

• „Dacă un stăpân nu se poate lipsi de sclavul său, care din cei doi este un om liber?” (Albert Camus)

• „Libertatea este ceea ce faci cu ceea ce ţi s-a făcut.” (Jean-Paul Sartre)

• „Nu ne oprim din joacă atunci când îmbătrânim, ci îmbătrânim când încetăm să ne mai jucăm.” (George Bernard Shaw)

 

  

Spaţiu dedicat tuturor copiilor, părinţilor, bunicilor şi dascălilor / cadrelor didactice.

  • Articole
  • Jocuri educative
  • Lecţii interdisciplinare şi transdisciplinare
  • Poezii, poveşti, basme, ghicitori, proverbe și zicători, fabule
  • Resurse didactice variate, pentru activităţi curriculare şi extracurriculare
  • Recomandări de lectură
  • Informaţii utile privind un mod de viaţă sănătos, sfaturi practice, propuneri de activităţi, recomandări preventive etc.

Noi, echipa Kedu.ro, dorim să oferim utilizatorilor website-ului atât informaţie utilă privind educaţia, care să vină în sprijinul părinţilor, bunicilor, cât şi resurse puse la dispoziţie cadrelor didactice, dar şi materiale educative special dedicate copiilor, care să-i ajute pe aceştia să înveţe, treptat, prin joc, prin asociere, prin descoperire. Considerăm că anii petrecuţi în familie, şi ulterior, în şcoală sunt hotărâtori în formarea pentru viaţă a adulţilor de mai târziu şi pentru o învăţare eficientă, multilaterală.

Înţelegem educaţia ca fiind un proces complex, non-formal, continuu, menit să asigure o dezvoltarea armonioasă, echilibrată a omului pe toate planurile existenţei acestuia şi să-l pregătească pentru viaţă.

Echipa Kedu.ro promite o îmbunătăţire şi o îmbogăţire continuă a conţinutului şi a funcţionalităţii site-ului, sperând să răspundă cât mai bine nevoilor utilizatorilor.

 

Acest website permite vizualizarea şi descărcarea materialelor conţinute exclusiv pentru uz personal, didactic, dar necomercial.

Sunt interzise modificarea materialelor de pe acest website şi respectiv utilizarea materialelor în scopuri comerciale ori folosirea materialelor pe un alt site web ori pe blog-uri, fără înştiinţarea şi fără acordul autorilor website-ului Kedu.ro.

Orice reproducere a materialelor înscrise pe acest website, întreg sau în parte, se va face menţionându-se sursa informaţiilor şi, de câte ori / unde este cazul, autorii citaţi în cuprinsul website-lui.

Website-ul beneficiază de protecţia Legii nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare cuprinse în: Legea nr. 146/1997, Legea nr. 285/2004, O.U.G. nr. 123/2005, O.U.G. nr. 190/2005, Legea nr. 329/2006, Legea nr. 202/2010. Încălcarea drepturilor recunoscute şi protejate de legislaţia amintită atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz, potrivit reglementărilor supervizate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA).

Pentru mai multe detalii, vizitaţi secţiunea Termeni şi condiţii.

Vă mulțumim.

Echipa Kedu.ro

Pagina 17 din 17