Kedu.ro

Key education

Proverbe şi zicători

PROVÉRB, proverbe, s. n. 1. Învăţătură morală populară născută din experienţă, exprimată printr-o formulă eliptică sugestivă, de obicei metaforică, ritmică sau rimată; zicală, zicătoare, vorbă din bătrâni; aforism popular, parimie; expresie populară concisă, deseori figurată, care conţine o generalizare a experienţei de viaţă sub formă de povaţă sau de gând înţelept; 2. (Franţuzism) Operă dramatică scurtă, al cărei conţinut ilustrează un proverb (1). - Din lat. proverbium, fr. proverbe.

ZICĂTOÁRE, zicători, s. f. 1. Frază scurtă, uneori rimată, asemănătoare maximei, prin care poporul exprimă în mod metaforic o constatare de ordin general, filozofic, un principiu etic, o normă de conduită etc.; zicătură, zicere, zicală, proverb. 2. (Reg.) Bucată muzicală; p. ext. instrument muzical. - Zice + suf. -ătoare.

*) „Ce trăieşte, creşte.”

*) „Dar din dar se face Rai.”

*) „Omul sfinţeşte locul.”

*) „Bine faci, bine primeşti.”

*) „De omul bun şi de vremea bună nu te saturi niciodată.”

*) „Vorba dulce mult aduce.”

*) „Pomul se cunoaşte după roade, omul după fapte.”

*) „Omul harnic şi muncitor, de pâine nu duce dor.”

*) „Bob cu bob se umple sacul.”

*) „Toamna se numără bobocii.”

*) „După muncă şi răsplată.”

*) „Cine se scoală de dimineaţă, departe ajunge.”

*) „Ziua bună se cunoaşte de dimineaţă.”

*) „Nu lăsa pe mâine ce poţi face azi.”

*) „Graba strică treaba.”

*) „Lucrul bine început e pe jumătate făcut.”

*) „Orice drum începe cu primul pas.”

*) „Bate fierul cât e cald.”

*) „Orice lucru este bun la timpul lui.”

*) „Ceea ce vei semăna, aceea vei culege.”

*) „Mai bine să rupi tălpile decât păturile.”

*) „După faptă şi răsplată.”

*) „Vorba multă, sărăcia omului.”

*) „La pomul lăudat să nu te duci cu sacul.”

*) „Lauda de sine nu miroase-a bine.”

*) „Măgarul moare de drum lung şi prostul de grija altora.”

*) „Până se încalţă, soarele se-nalţă. Până se găteşte, soarele asfinţeşte.”

*) „Cine face şi desface are tot anul ce face.”

*) „Leneşul mai mult aleargă, scumpul mai mult păgubeşte.”

*) „Leneşul la toate zice că nu poate.”

*) „Mai bine să lucrezi de pomană decât să nu faci nimic.”

*) „Cine nu dă câinelui pâine, dă lupului oaia.”

*) „La plăcinte înainte, la război înapoi.”

*) „Buturuga mică răstoarnă carul mare.”

*) „Prietenul adevărat la nevoie se cunoaşte.”

*) „Un prieten adevărat îţi rămâne întotdeauna prieten.”

*) „Mai bine un măgar care te poartă, decât un cal care te trânteşte.”

*) „O mână spală pe alta şi amândouă obrazul.”

*) „Ce ţie nu-ţi place, altuia nu-i face.”

*) „Bună ziua căciulă, că stăpânul n-are gură.”

*) „Întotdeauna să laşi loc de bună ziua.”

*) „Exemplele rele strică moravurile bune.”

*) „Lupul îşi schimbă părul, dar năravul ba.”

*) „Adevărul este bun la timpul potrivit.”

*) „Adevărul este rareori pur şi niciodată simplu.”

*) „Adevărul nu trebuie dovedit. El există şi atât.”

*) „Gura păcătosului adevăr grăieşte.”

*) „Adevărul pluteşte ca untdelemnul deasupra apei.”

*) „Greşeala recunoscută e pe jumătate iertată.”

*) „Ai carte, ai parte.”

*) „Cartea este un prieten sigur.”

*) „O carte aleasă e un bun prieten.”

*) „Ulciorul nu merge de multe ori la apă.”

*) „Cine aleargă după doi iepuri nu prinde nici unul.”

*) „Cine sapă groapa altuia, cade singur în ea.”

*) „Cine fură azi un ou, mâine va fura un bou.”

*) „Înţeleptul îşi cumpără vara sanie şi iarna căruţă.”

*) „Înţeleptul nu spune ce ştie, iar prostul nu ştie ce spune.”

*) „Prostul dacă nu-i fudul, parcă nu e prost destul.”

*) „Măsoară de şapte ori şi taie o dată.”

*) „Paza bună trece primejdia rea.”

*) „Când stai printre înţelepţi, să asculţi mai mult decât să vorbeşti.”

*) „Unde nu-i cap, vai de picioare.”

*) „Satul arde, baba se piaptănă.”

*) „Când doi se ceartă al treilea câştigă.”

*) „Apa trece, pietrele rămân.”

*) „Ascultă învăţătura tatălui tău şi nu uita poveţele mamei tale.”

*) „De ceea ce se teme omul nu scapă.”

*) „De ce fugi, în spate duci.”

*) „De nu crezi, nici nu poţi.”

*) „Tot păţitu-i priceput.”

*) „Cine s-a ars cu ciorba, suflă şi în iaurt.”

*) „Nu zice HOP până nu sari groapa.”

*) „Femeia îngrijită se vede după hainele bărbatului ei.”

*) „Femeia care-şi îngrijeşte bine casa e o avuţie de neînlocuit.”

*) „Sănătatea e mai bună decât toate.”

*) „Sănătatea e cel mai de preţ bun al omului.”

*) „Dacă nu intră soarele pe geam, intră doctorul pe uşă.”

*) „Cel care nu a cunoscut boala nu ştie să preţuiască sănătatea.”

*) „Curăţenia este mama sănătăţii.”

*) „Nu aduce anul ce aduce ceasul.”

*) „Unde-i lege, nu-i tocmeală.”

*) „Iertarea e cea mai dreaptă răzbunare.”

*) „Răzbunarea e arma prostului.”

*) „Cu curaj şi cu silinţă izbuteşti la orice te îndeletniceşti.”

*) „Cu tortul se ţine portul... Dacă-i om frumos, aşterne-i ţol pe jos.”

*) „Ajută-te şi cerul te va ajuta.”

*) „Omul dacă se păzeşte şi Dumnezeu îl îngrijeşte.”

*) „Omul cu meşteşug trăieşte din belşug.”

*) „A ajuns la creanga verde.”

*) „Opinca e talpa ţării.”

*) „A fi meşteru' Manole.”

*) „Ca să fii olar bun trebuie să fii ager ca şi cocoşul, iscusit ca şarpele, răbdător ca peştele.”

*) „Meşterul cel bun umblă ca banul, din mână în mână.”

*) „Acul este mic, dar scumpe haine coase.”

*) „Meşteşugul vreme cere... Nu se-nvaţă din vedere.”