Excursii şi tabere tematice

Tabăra Medievală pentru Copii se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 5 şi 16 ani,  deschizându-le o poartă către o lume de poveste, din alte timpuri, însufleţită de idealuri înalte şi de eroi adevăraţi.

Într-o vreme în care oamenii sunt tot mai grăbiţi, copiii participanţi în tabără au şansa de a cunoaşte şi un alt mod de viaţă, fără calculator sau televizor, fără supermarket-uri, fără străzi aglomerate şi poluate.

Aflată - în 2012 - la a IV-a ediţie, de-a lungul timpului Tabăra Medievală a fost parte din vacanţa de vară a peste 350 de copii. Organizată în 2009 la Cabana Postăvaru, iar ulterior în zona Rucăr-Bran (Moeciu de Sus), Tabăra Medievală constituie pentru copii o experienţă specială, deopotrivă educativă şi recreativă, care îi conduce într-o călătorie în timp,  în vremea cavalerilor şi a domniţelor.

Tabăra este organizată de echipa Medieval Praxis (specializată în organizări de evenimente cu specific medieval - www.MedievalPraxis.ro), care îşi doreşte să împărtăşească celorlalţi pasiunea pentru arta şi tainele medievale, dar şi lecţiile de viaţă pe care istoria a avut puterea să le transmită generaţiilor de-a lungul timpului.

Tabăra Medievală pentru Copii se desfăşoară în serii de câte o săptămână, în perioada iunie - septembrie, într-un loc în inima munţilor, unde zgomotul claxoanelor e înlocuit de imaginea flamurilor medievale, de foşnetul copacilor, de voia bună şi de spiritul drept.

Tabăra „Vara Adolescenţilor”, ajunsă în anul 2012 la a VI-a ediţie, face parte din Proiectul D.A.C. (Dezvoltare - Autocunoaştere - Consiliere la vârsta adolescenţei) al Asociaţiei Ortodoxe pentru o Lume Nouă (A.O.L.N.) şi se adresează tuturor adolescenţilor cu vârste cuprinse între 14 şi 18 ani, fără niciun fel de discriminare de statut social, sex, apartenenţă etnică sau confesională.

Locul desfăşurării este Mănăstirea Tismana, Complexul Sf. Nicodimjud. Gorj. Tabăra se desfăşoară cu Înalta Binecuvântare a Î.P.S. Sale Prof. Univ. Dr. Laurenţiu Streza, Mitropolitul Ardealului şi Arhiepiscopul Sibiului şi este organizată cu dăruire şi entuziasm de comunitatea de tineri voluntari ai A.O.L.N., din oraşele Sibiu şi Bucureşti.

Tabăra „Vara Adolescenţilor” oferă adolescenţilor un sprijin în rezolvarea problemelor pe care societatea românească le pune liceenilor, un răspuns la crizele şi căutările specifice vârstei, un mod informal de educare corectă, continuă, creştină, ancorată în valorile trecutului şi deschisă spre viitor.

Prin intermediul programului stabilit de către organizatori, adolescenţii au acces la activităţi ludice şi artistic-educaţionale menite să le asigure dezvoltarea simţului relaţional, conştientizarea provocărilor lumii moderne pentru a se putea angaja direct în rezolvarea acestora, sensibilizarea pentru voluntariat social şi creştin, consiliere şi orientare şcolară şi profesională.
Adolescenţii pot să descopere frumuseţea dialogului şi pe cea a prieteniei, să afle bucuria de a împărtăşi, să îşi manifeste libertatea de expresie şi respectul faţă de toţi ceilalţi participanţi, să se apropie de valorile creştine, să se dezvolte multilateral, pe plan profesional, social şi religios.

Tabăra se desfăşoară în aceeaşi perioadă în fiecare vară, respectiv la sfârşitul lunii iunie, timp de o săptămână. De pildă, în 2012, perioada de desfăşurare: 25 - 29 iunie; perioada de înscrieri: 15 mai - 15 iunie.

Înscrierile se fac in limita locurilor disponibile, prin contactarea organizatorilor.

Condiţiile de participare sunt următoarele:

  1. vârsta participanţilor : între 14 şi 18 ani;
  2. completarea formularului de înscriere;
  3. semnarea de către părinţi a unei declaraţii în care sunt menţionate condiţiile de participare în tabără;
  4. realizarea plăţii (integral, sau avans plus diferenţă);
  5. participarea la întâlnirea dintre organizatori, părinţi şi elevi din oraşul respectiv (data şi locul acestor întâlniri vor fi comunicate de către organizatori pentru fiecare oraş în parte);
  6. obţinerea avizului epidemiologic înainte de plecarea în tabără.

tabara vara adolescentilor 2012

Costul taberei este anunţat în fiecare an pe site-ul www.aoln.ro, şi reprezintă diferenţa dintre costul real şi contribuţia A.O.L.N. Pentru tabăra din 2012, costul: 300 lei/persoană.
Plata se face în mod direct la persoana desemnată de către organizatori şi se eliberează chitanţă.
Se poate plăti un avans (în 2012: 150 lei), urmând ca diferenţa să fie plătită până la data stabilită de organizatori. Avansul este rambursabil numai în timpul perioadei de înscriere.

De asemenea, plata se poate face prin virament bancar, mai ales pentru adolescenţii participanţi din alte localităţi în afară de Sibiu şi Bucureşti.

Dacă elevii participanţi sunt din alte localităţi în afară de Sibiu şi Bucureşti (ex: Braşov, Piteşti, Mediaş, Făgăraş ş.a.) şi/sau nu se pot întâlni cu o persoană de contact din Sibiu şi/sau Bucureşti în timpul perioadei de înscriere, plata poate fi realizată de către un adult (părinte sau profesor) prin ordin de plată/virament bancar, depunându-se în contul BRD lei al A.O.L.N. suma necesară ((integral, sau avans plus diferenţă).

După realizarea plăţii prin virament bancar, rugămintea organizatorilor este să fie contactată telefonic persoana de legătură pentru a verifica plata. Totodată, organizatorii recomandă ca, dacă sunt mai mulţi copii din acelaşi oraş care doresc să fie înscrişi, pe acelaşi ordin de plată să fie scris numele tuturor. Fiecare părinte / profesor trebuie să completeze detaliile ordinului de plată urmând tiparul furnizat de organizatori şi să comunice cu persoana de contact în vederea verificării plăţii şi a completării formularului de înscriere.
De asemenea, rugămintea organizatorilor este să se apeleze la plata prin ordin de plată/virament bancar numai dacă nu există posibilitatea ca persoanele interesate să se întâlnească în mod direct cu una dintre persoanele de contact pentru a efectua plata.

Participanţii trebuie sa păstreze asupra lor chitanţele sau dovezile de plată, până la încheierea taberei.

În tabăra „Vara Adolescenţilor”, începând din 2012, sunt invitaţi să participe şi adolescenţi din Republica Moldova. Participanţii din Republica Moldova plătesc în lei româneşti costul taberei, la data plecării în tabără.

Toate detaliile privind modalitatea de înscriere, condiţiile de cazare, modul de transport al participanţilor, modalităţile de plată, ediţiile precedente ale taberei, perioada de desfăşurare, tematica fiecărei ediţii, programul fiecărei zile, invitaţii speciali, atmosfera, echipa organizatorică, datele de contact şi multe alte informaţii utile pot fi regăsite pe site-ul Asociaţiei Ortodoxe pentru O Lume Nouă, www.aoln.ro. Totodată, fotografii care surprind momente din ediţiile anterioare ale taberei stau mărturie pe site-ul menţionat.

O poveste care merge mereu mai departe...

Cu o îndelungată tradiţie în peisajul social şi spiritual românesc, tabăra de vară „Tinereţe şi Speranţă” organizată la Sâmbăta de Sus, jud. Braşov, aflată la a XIV-a ediţie în 2012, este adresată tuturor tinerilor cu vârste cuprinse între 18 si 30 de ani care doresc să se bucure de momente relaxante, de comunicare şi de încărcare fizică şi sufletească într-un decor încântător de la poalele Munţilor Făgăraş, într-un peisaj plin de linişte şi taină.

Forumul „Tinereţe şi Speranţă” este organizat cu dăruire şi entuziasm, cu Înalta Binecuvântare a Mitropoliei Ardealului, de comunitatea de tineri voluntari ai Asociaţiei Ortodoxe pentru o Lume Nouă, din oraşele Sibiu şi Bucureşti.

Locul desfăşurării Forumului este al Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, iar perioada - în fiecare vară, la sfârşitul lunii iulie, timp de o săptămână.

Precum indică însuşi numele său, Forumul gravitează în jurul celor două valori spirituale pe care echipa organizatorică le împărtăşeşte: tinereţea - căci este organizat de către tineri şi pentru tineri; speranţa - pentru că bucuria şi puterea vine întotdeauna prin credinţă.

An de an, Forumul „Tinereţe şi Speranţă” poartă un subtitlu distinct („Despre Prietenie”, „Despre Curaj”, „Despre Iubire”, ”Despre Încredere”, „Despre Sinceritate”, „Despre Iniţiativă” etc.) menit să exprime tema specifică pe care se construieşte întregul program al celor şapte zile.

 Atmosfera din Forumul de la Sâmbăta de Sus este creată astfel încât fiecare tânăr în parte să poată regăsi subiecte de interes şi preocupări variate, să descopere frumuseţea dialogului şi pe cea a prieteniei, să afle bucuria de a împărtăşi, să îşi manifeste libertatea de expresie şi respectul faţă de toţi ceilalţi participanţi şi faţă de comunitatea monahală care găzduieşte Forumul, să se apropie de valorile creştine prin cunoaşterea învăţăturilor Biserici Ortodoxe şi a tradiţiei sale.

În decursul anilor, acest Forum s-a bucurat de prezenţa mai multor invitaţi precum episcopi şi teologi din ţară şi din străinătate, personalităţi culturale, artistice, din spaţiul media şi din universităţi: Klauss Johannis, Dan Puric, Gabriel Liiceanu, Cristian Tabără, Doinea Jalea, Dan C. Mihăilescu, Corneliu Bucur, Grigore Leşe, Marina Constantinescu ş.a.
De asemenea, au fost permanent alături de organizatori: părinţii Vasile Grăjdian şi Constantin Necula de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, părintele ieromonah Mihail Bobârnat de la Mănăstirea Brâncoveanu, Sâmbăta de Sus, părintele ieromonah Pantelimon Şuşnea, de la Mănăstirea Oaşa, părintele Cristian Popa, paroh al Bisericii Sf. Fanurie din Bucureşti.

Înscrierea în Forumul „Tinereţe şi Speranţă” se face în limita locurilor disponibile, până la termenul limită anunţat pe site-ul www.aoln.ro şi implică participarea la programul propus de organizatori. Structura programului este gândită de manieră să răspundă simultan atât de nevoii participanţilor de relaxare, cât şi nevoilor lor de socializare, de exprimare, de cunoaştere.

În linii mari, programul tip al unei zile cuprinde:
07.30-09.00 participare la slujbă în paraclisul Mănăstirii
09.00-10.00 mic dejun
10.00-12.00 invitatul zilei, discuţii, dezbaterea temei zilei
12.00-13.00 mici grupuri de discuţii
13.00-14.00 prânz
14.00-17.00 ateliere
17.00-19.00 prezentarea atelierelor şi înscrierea la atelierele de a doua zi
19.00-20.00 cină
20.00-21.00 program tematic în Aula Academiei

Deschise spre varietate, numeroasele ateliere pregătite tinerilor participanţi îi aşteaptă pe aceştia să opteze în funcţie de preferinţe: ateliere creative (grafică, bricolaj, modelaj, comunicare, publicitate etc.), artistice (teatru, pictură pe sticlă, chitară, tradiţii populare etc.), tematice (ortodoxie şi ecumenism, religie şi sport, problemele tinerilor, muzică şi oralitate, iconografie), sportive (fotbal, badminton, aqua-rando, ciclism, drumeţie pe munte).

Din rândul surprizelor frumoase nu lipsesc nici caietele de cântece, focul de tabără, drumeţiile şi jocurile.

Cazarea participanţilor se face în clădirea „Academiei Sâmbăta - spiritualitate, cultură, artă, ştiinţă”, iar masa este servită în Sala de mese a mănăstirii.
Organizatorii asigură gratuit participanţilor transportul de la gara Voila la Mănăstirea Sâmbăta de Sus (dus - întors).

Costul taberei este anunţat în fiecare an pe site-ul www.aoln.ro, şi reprezintă diferenţa dintre costul real şi contribuţia Asociaţiei, cu menţiunea că echipa organizatorică îşi propune ca niciunui tânăr care doreşte să participe la forum să nu îi fie îngrădit accesul din cauza problemelor financiare. Există, aşadar, posibilitatea, în cazul unor probleme sociale grave, acordării  - în mod confidenţial - unor burse speciale de participare; pentru informaţii suplimentare trebuie luată legătura cu echipa organizatorică.

Pentru Forumul din 2012, costul: 300 lei/persoană. Costul forumului pentru participanţii din Republica Moldova: 100 lei româneşti/persoană (plata cash în Forum), condiţiile de înscriere fiind aceleaşi ca şi pentru participanţii din România.
În general, participanţii din Republica Moldova, Ucraina, Bulgaria, Serbia contribuie cu o sumă corespunzătoare efortului pe care participanţii români îl fac, sumă direct proporţională cu realitatea economică din ţara respectivă.

Plata se face prin transfer bancar sau prin ordin de plată. Se poate plăti un avans (în 2012: 150 lei), urmând ca diferenţa să fie plătită până la data stabilită de organizatori. Avansul nu este rambursabil.

Toate detaliile privind modalitatea de înscriere, condiţiile de cazare, modul de transport al participanţilor, ediţiile precedente ale Forumului, perioada de desfăşurare, tematica fiecărei ediţii, programul fiecărei zile, invitaţii speciali, atmosfera, echipa organizatorică, datele de contact şi multe alte informaţii pot fi regăsite pe site-ul Asociaţiei Ortodoxe pentru O Lume Nouă, www.aoln.ro. Totodată, fotografii care surprind momente din ediţiile anterioare ale Forumului stau mărturie pe site-ul amintit. De asemenea, pe site-ul Mănăstirii Brâncoveanu pot fi găsite şi alte informaţii utile - www.manastireabrancoveanu.ro.

afis forum 2012